Thầy và trò Trường TH Bình Tiên 2 năm học 2017 – 2018 đã vinh dự đón nhận giấy khen trường đạt thành tích tập thể lao động Xuất Sắc.

Khai giảng năm HỌC 2018 – 2019.

Học sinh tính nhẩm nhanh như máy

Thầy giáo trẻ xung phong ra Trường Sa gieo chữ

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthbinhtien2 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthbinhtien2 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay